cs

Lidé v Balkanfilmu

Milan Kostelník

jednatel společnosti, společník, výkonný ředitel

kostelnik@balkanfilm.cz

Vystudovaný ekonom se zkušenostmi manažera kulturní organizace, dlouholetý předseda Filmového klubu ve Vsetíně říká: "Mám rád filmy jižních Slovanů. Jsou mi blízké svou upřímností a otevřeností. Autentičnost v lásce i žalu, vztazích a pocitech je hlavní devizou filmových dramat nebo komedií, které chceme představit českému divákovi".

Ivo Trajkov

jednatel společnosti, společník

trajkov@balkanfilm.cz

Filmový režisér, dramaturg, producent, scénárista a pedagog pražské FAMU říká: "Strašně nerad opakuji stejnou, či podobnou věc. Dělat filmovou distribuci je pro mne novou výzvou. Věřím, že ji budeme dělat s láskou k dobrému filmu a potěšíme mé kolegy na Balkáně i českého a slovenského diváka".

Jakub Novosad

dramaturg, organizátor filmové distribuce a překladatel

novosad@balkanfilm.cz

Vystudoval serbistiku a divadelní vědu na FF UK. Několik let vedl festival Šrámkova Sobotka a provozoval dvě letní kina.  Dlouhodobě se věnuje překladům románů z jihoslovanských jazyků, které vyšly také knižně. Organizuje festival  balkánského filmu a kultury BalCan CrossOver pražském kině Přítomnost. Na  Balkáně se příležitostně věnuje i standupu.

Robert Goláň

organizace produkce a filmové distribuce

golan@balkanfilm.cz

Robert Goláň se věnuje mimo jiné dokumentární fotografii , reportážím, portrétování osobností, velkoformátovým fotografickým kolážím apod. Prezentuje se nejčastěji fotografickými cykly, které se vzájemně tematicky propojují. Vystavuje a publikuje v časopisech.  .

Petr Mašata

manažer distribuce, příprava filmů

masata@balkanfilm.cz

Od roku 2006 produkční a dramaturg vsetínského kina. Dlouholetý místopředseda filmového klubu a spoluorganizátor vsetínských filmových přehlídek.

Jiří Fiala

grafik, poradce dramaturgie

fiala@balkanfilm.cz

Pedagog, výtvarník a milovník filmu (zejména toho balkánského). Jako dramaturg se již od roku 2008 podílí na přípravě filmových přehlídek balkánského filmu, které pořádá Filmový klub Vsetín. Proč by měli diváci v Česku vidět filmy z Balkánu, vysvětluje ve zkratce takto: "Balkánská minulost i současnost je pro mne fascinující. Tamější filmaři mají z čeho čerpat a na jejich filmech je to znát."

Branka Čaćković

překladatelka, zahraniční vztahy

cackovic@balkanfilm.cz

Absolvovala studium slavistiky na Filozofické fakultě v Záhřebu. V současné době žije a pracuje v Olomouci. Překládání se věnuje od r. 2003. Spolupracuje s překladatelskými agenturami, překládá současné české autory (Kratochvil, Ajvaz, Viewegh, Urban, Tučková aj.) a již několik let se aktivně podílí na aktivitách Filmového klubu Vsetín věnovaných balkánskému filmu.

Dagmar Metelková

distribuce

metelkova@balkanfilm.cz

organizace propagace filmů