cs

Gavrilo Princip v Terezíně

07.11.2018

Tisková zpráva ze dne 13. 9. 2018

Proč proběhne projekce filmu právě v Malé pevnosti?

Po atentátu na následníka trůnu Ferdinanda d´Este v roce 1914 v Sarajevu, který se stal signálem k vypuknutí první světové války, byla počátkem prosince 1914 v Malé pevnosti uvězněna trojice hlavních atentátníků - Gavrilo Princip, Nedeljko Čabrinović a Trifko Grabež. Vzhledem ke svému mládí nemohli být odsouzeni k trestu smrti, a proto byli s rozsudkem 20 let těžkého žaláře posláni do Terezína. Na počátku března 1915 byli do Malé pev-nosti převezeni i tři další atentátníci, odsouzení k nižším trestům - Lazar Đukić, Ivo Krajnčević a Cvijan Stjepanović. Đukić v důsledku těžkých podmínek věznění zešílel a v roce 1917 zemřel v psychiatrickém ústavu v Praze - Bohnicích, kam byl přemístěn. Druzí dva členové této skupinky byli v rámci snah nového císaře Karla o jednání s dohodovými mocnostmi o separátním míru přemístěni do mírnější věznice v bosenské Zenici, kde se dožili osvobození. Žádný z výše uvedených hlavních atentátníků se konce války nedožil. Jako poslední zemřel ve vojenské nemocnici v Terezíně v roce 1918 hlavní aktér atentátu Gavrilo Princip. Ostatky zemřelých účastníků atentátu byly v roce 1920 exhumovány a převezeny do Sarajeva.